LITO Uutisia/LITO News

Lukuvuoden 2019-20 kurssialueiden sulkeminen/Student access to 2019-20 course sites will be closed

Lukuvuoden 2019-20 kurssialueiden sulkeminen/Student access to 2019-20 course sites will be closed

by Kaisa Saastamoinen -
Number of replies: 0

Pysyäksemme oppimisalustan hankintasopimuksen edellyttämissä käyttäjämäärissä opiskelijoiden pääsy seuraaville viime lukuvuoden (lukuvuosi 2019-20) suljetaan vuodenvaihteessa 2020-21 alla olevan aikataulun mukaan:

In order not to exceed the number of active users agreed on in the contract with the service proveder of the LITO learning platform, student access to the following course sites from the last academic year (year 2019-20)  will be closed at the turn of the year as follows:

Suljetaan 31.12.2020/Closure on Dec. 31st, 2020:

Johdatus yritysjuridiikkaan 2019-20

Johdatus yrittäjyyteen/Introduction to Entrepreneurship 2019-20
Yrityssimulaatio syksy 2019/Business Simulation Game autumn 2019
Yrityssimulaatio II syksy 2019/Business Simulation II autumn 2019

Suljetaan 15.1.2021:/Closure on Jan. 15th, 2021:

Introduction to Corporate Social Responsibility 2019-20

Lisätietoja/Further information: lito@utu.fi