LITO Uutisia/LITO News

Yrityssimulaatio kevätlukukaudella 2020/Business Simulation Game in spring 2020

Yrityssimulaatio kevätlukukaudella 2020/Business Simulation Game in spring 2020

by Kaisa Saastamoinen -
Number of replies: 0
Yrityssimulaation 3. toteutuskerta/3rd implementation of Business simulation: 17.2.2020 - 14.4.2020

Kurssi-ilmoittautuminen/Course registration: 9.1.2020 - 3.2.2020 kotiylipistossa/at the home university
Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saamiselle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan./ Appropriate registration for the course is obligatory and required for having the course credits registered. No late registrations are accepted.

Ennakkotehtävä/Preliminary assignment: Toteutukseen kuuluu pakollinen ennakkotehtävä, joka ajoittuu ajalle 17.2.2020 - 25.2.2020
The course includes a compulsory pre-assignment to be submitted between Feb., 17th 2020 and Feb., 25th 2020.

Simulaatiopäivät/Simulation days:
to 05.03.2020/Thu, March 5th 2020
to 12.03.2020/Thu, March 12th 2020
to 26.03.2020/Thu, March 26th 2020