LITO Uutisia/LITO News

LITO-opintokokonaisuuteen liittyviä julkaisuja/Articles related to the LITO Basic Business Studies

Vuonna 2020 julkaistut/Published in 2020: Eriksson, Taina - Jaskari, Minna-Maarit - Kinnunen, Päivi (2020) Co-Teaching is Great! - But Only if There is Time: Teacher Perspectives on Online ...

Read more »

Vuonna 2020 julkaistut/Published in 2020:

Eriksson, Taina - Jaskari, Minna-Maarit - Kinnunen, Päivi (2020) Co-Teaching is Great! - But Only if There is Time: Teacher Perspectives on Online Co-Teaching. Nordic Journal of Business, Vol. 69 (3), 47-69.

The Intranational Alliance: Ten Schools in Finland Collaborate to Deliver a Nationwide Online Minor in Business. BizEd, May/June 2020, 22-23.


Lukuvuoden 2019-20 kurssialueiden sulkeminen/Student access to 2019-20 course sites will be closed

Pysyäksemme oppimisalustan hankintasopimuksen edellyttämissä käyttäjämäärissä opiskelijoiden pääsy seuraaville viime lukuvuoden (lukuvuosi 2019-20) suljetaan vuodenvaihteessa 2020-21 alla olevan ...

Read more »

Pysyäksemme oppimisalustan hankintasopimuksen edellyttämissä käyttäjämäärissä opiskelijoiden pääsy seuraaville viime lukuvuoden (lukuvuosi 2019-20) suljetaan vuodenvaihteessa 2020-21 alla olevan aikataulun mukaan:

In order not to exceed the number of active users agreed on in the contract with the service proveder of the LITO learning platform, student access to the following course sites from the last academic year (year 2019-20)  will be closed at the turn of the year as follows:

Suljetaan 31.12.2020/Closure on Dec. 31st, 2020:

Johdatus yritysjuridiikkaan 2019-20

Johdatus yrittäjyyteen/Introduction to Entrepreneurship 2019-20
Yrityssimulaatio syksy 2019/Business Simulation Game autumn 2019
Yrityssimulaatio II syksy 2019/Business Simulation II autumn 2019

Suljetaan 15.1.2021:/Closure on Jan. 15th, 2021:

Introduction to Corporate Social Responsibility 2019-20

Lisätietoja/Further information: lito@utu.fi

Kurssikirjallisuuden saatavuudesta/Availability of course literature

Yliopistojen kirjastot päivittävät internet-sivuilleen tietoa kirjastopalvelujen ja kurssikirjojen saatavuudesta, joten seuraa oman yliopiston kirjaston tiedotusta. The university libraries ...

Read more »

Yliopistojen kirjastot päivittävät internet-sivuilleen tietoa kirjastopalvelujen ja kurssikirjojen saatavuudesta, joten seuraa oman yliopiston kirjaston tiedotusta.

The university libraries provide you with the latest information about the availability of library services and course literature, so follow the internet pages of your university library.

LITO-kokonaisuusmerkintöjen hakeminen/Applying for the LITO module marks

Jos haluat saada merkinnän LITO-opintokokonaisuuden suorittamisesta, hae kokonaisuusmerkintää kotiyliopistostasi. If you want to receive credit for the LITO module, apply for the module mark at ...

Read more »

Jos haluat saada merkinnän LITO-opintokokonaisuuden suorittamisesta, hae kokonaisuusmerkintää kotiyliopistostasi.

If you want to receive credit for the LITO module, apply for the module mark at your home university.

Suomen Ekonomien vuoden 2019 Opetuspalkinto LITO-opintokokonaisuudelle

Palkinnon saivat vuonna 2017 käynnistyneen, kaikkien kauppatieteitä opettavien yliopistojen yhteisen liiketoiminta-osaamisen verkko-opintokokonaisuuden opettajat sekä opintokokonaisuuden ...

Read more »

Palkinnon saivat vuonna 2017 käynnistyneen, kaikkien kauppatieteitä opettavien yliopistojen yhteisen liiketoiminta-osaamisen verkko-opintokokonaisuuden opettajat sekä opintokokonaisuuden koordinaattori.

Palkinnon perusteluissa todetaan LITO-opintokokonaisuuden osoittavan laajuudeltaan ja käytännöiltään aivan uudenlaista opetuksen järjestämisen tapaa sekä kauppatieteissä että laajemminkin suomalaisessa yliopistokoulutuksessa. LITO-hankkeessa onkin tehty ansiokasta kehitystyötä digitaalisen opettamisen ja oppimisen, koulutuksen saavutettavuuden ja uusien toimintatapojen rakentamisen puolesta.

Lue Suomen Ekonomien tiedote ja palkinnonsaajat täältä